Energia ekologia


Yksi EU -maiden huoli on riippuvuus tuontienergiasta. Hyviä perusteita bioenergian käytön lisäämiselle on siten olemassa. Tätäkin isommaksi huoleksi on noussut kasvihuoneilmiö, jonka yhtenä pääsyynä ovat hiilipäästöt ilmakehään. Energian tuotto polttamalla – vedyn (H2) polttoa lukuun ottamatta tuottaa hiilipäästöjä.

Energiankäytön tehokkuutta ja terveellisyyttä voi mielestäni perustella hyvällä syyllä. Monissa sovelluksissa myös bioenergian käyttö voitaisiin puolittaa – käytännössä ilman lisäkustannuksia.

“Bioenergian käytön edistäminen” on tavallinen mantra. Kattiloiden valmistajille tai vaikkapa viranomaisille myös bioenergian käytön puolittaminen saattaisi olla hyvä myyntiargumentti. Saksa, Itävälta ja Sveitsi ovat tehneet yhdessä ohjeistusta bioenergian tehokkaasta ja ympäristöä säästävästä käytöstä.

Kerron mielellään eurooppalaisen ratkaisun, jos joku haluaa rakentaa – nykykäytäntöön verrattuna – bioenergian käytön puolittavan ratkaisun. Investointikustannus ei lisäänny ja käyttökustannus alenee oleellisesti.

Nollaenergia-alueet ovat toki myös mahdollisia  – vaikka vain lämmön suhteen. Tavoitteeseen on suhteellisen helppo päästä, päähuomio tulee vain kääntää energian jakelusta energian keruuseen:

Taajama on helppo toteuttaa lämmön suhteen nollaenergiatasoon, se tosin maksaa hieman lisää. Pääasia on tällöin suunnittelun ajatustavan muutos:

  • oleellista ei ole energioiden jakelu talvella
  • oleellista on energioiden keräily kesällä

Käytännöllinen Suomen oloihin soveltuva lämmön suhteen nollaenergia -alue on Drake Landing, joka on toiminut kymmenkunta vuottaa lähes omavaraisesti lämmön suhteen.

Uusiutuvan energian piloteista on yli  neljäkymmentä vuotta 🙂

Mittavimpia suomalaisen suunnitteluviennin kohteita on Libyan Ras Lanuf kaupunki. Kaupunki suunniteltiin 70 000 ihmiselle. Iso osa heistä toimi läheisellä öljyn- ja kaasun jalostamolla.

Saharan rannikon olosuhteet olivat mainiot myös aurinkoenergian hyödyntämiseen. Kaupunkiin suunniteltiinkin aurinkoenergiaa monipuolisesti hyödyntävä Solar Village. Suunnittelimme sinne kymmeniä auringosta lämpönsä, jäähdytyksensä ja sähkönsä tuottavia taloja. Arkkitehti Eric Polloc ideoi muotoja ja passiivisia tekniikoita. Minä aktiivisia energiatekniikoita. Ekono Oy:ssä suunnittelimme ja tutkimme satoja muitakin energiaa säästäviä rakennuksia.

Tässä kuvassa Ras Lanufissa on kaikki vielä hyvin.

Taistelu Ras Lanufin eli Libyan öljytulojen herruudesta vuonna 2011 oli uutiskuvien mukaan kovaa. Osa kaupunkia lienee tuhoutunut.

Reutersin uutiskuva Ras Lanufin taisteluista

Kierrätysmateriaalin käyttö on joidenkin mielestä ekologiaa. Suomen oloissa rakenteet ovat vaativia mm. sisäsaunojen ja kostean ilmaston johdosta. Arizonassa sataa harvoin ja yksinkertaisetkin rakenteet kestävät.

Kuvassa on eräs viihtyisä hotelli Arizonassa

Vastaa